Cải thiện đường line của cú putt

Trong khi yếu tô quyết định hướng đi của bóng là mặt gậy và hướng đi của đầu gậy khi tiếp xúc bóng thì khoảng cách đi bóng lại bị nhịp điệu vào tốc độ cú swing quyết định. Trọng tâm là vậy nhưng khi thực hiện một cú đánh còn rất nhiều yếu tố cần chú ý để cú đánh được cải thiện cả tốc độ và hướng bóng, ở đây chúng ta sẽ nói về những điểm đáng chú ý khi thực hiện một cú putt để nó tốt hơn.

Cải thiệt cú putt chuyên nghiệp

Chú ý tiếp xúc mặt gậy và hướng đầu gậy

Với cú putt thì hướng đi của đầu gậy cần song song với đường ngắm bóng trên đầu gậy và vuông góc với mặt gậy. Tuy nhiên trên thực tế hai yếu tố này có thể bù trừ cho nhau trong trường hợp nếu mặt gậy mở ta cần đưa gậy sang trái ngược lại mặt gậy đóng ta phải đưa gậy sang phải để bóng có thể đi thẳng.

Luyện tập ngắm bóng kết hợp những bài tập putting

Điều chỉnh hướng khi setup cần chú ý cơ thể cần song song với đường ngắm bóng, mặt gậy vuống góc và hướng về phía mục tiêu.

Cải thiệt cú putt chuyên nghiệp

Bài tập putt sử dụng đường ngắm bóng giúp cải thiện mắt ngắm bóng. Đường đi của gậy và hướng đi của bóng.

Thảm Putting sẽ giúp bạn kiểm tra xem mặt gậy và hướng đi đầu gậy từ sau tới trước có di chuyển trên một đường thẳng hay không. Bạn có thể tập luyện liên tục với thảm tập putting để cái thiện kỹ năng này.

Cải thiệt cú putt chuyên nghiệp

Trong quá trình thực hiện cú putt cơ thể phải thoải mãi và giữ trục cơ thể cố định, di chuyển nhịp nhàng vai, cánh tay và bàn tay để đưa gậy từ sau tới trước. Đầu gậy di chuyển song song với đường ngắm bóng. Mặt gậy hướng đến mục tiêu cả trước và sau khi đánh bóng.

Chỉ cần luyện tập thật nhiều và nhuần  nhuyễn theo cách này thì cú putt của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều theo thời gian

 

 

Comments

comments

Bài viết liên quan

'